555

11111111


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นางวิมาลา รักพรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมวางแผนเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเด็กพิการที่ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยมี นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และในช่วงบ่าย นางวิมาลา รักพรม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมคณะครู ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กพิการและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ
     
01   02
     
ประชุมวางแผนการช่วยเหลือ
ประชุมวางแผนการช่วยเหลือ
     
     
03   04
     
ประชุมวางแผนการช่วยเหลือ
 
ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้าน
     
     
05   06
     
สภาพความเป็นอยู่ของเด็กพิการ
สภาพความเป็นอยู่ของเด็กพิการ
     
05   06
     
สภาพความเป็นอยู่ของเด็กพิการ
ผู้อำนวยการ ครูการศึกษาพิเศษและนักกิจกรรม เข้าประเมินเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ
     
05   06
     
ตรวจสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยเด็กพิการ
ตรวจสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยเด็กพิการ
     
05   06
     
ผู้อำนวยการ ครูการศึกษาพิเศษและนักกิจกรรม เข้าประเมินเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ
ตรวจสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยเด็กพิการ
     
     
     
     
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie