555

11111111


วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ฯชัยภูมิ จัดการแข่งขันทักษะกลไกสำหรับเด็กพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางร่างกาย การเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์ที่สุด พร้อมเป็นการฝึกทักษะด้านต่างๆพร้อมกันไปด้วย โดยมี ผู้อำนวยการวิมาลา รักพรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน บรรยากาศภายในการแข่งขันสนุกสนาน เป็นการฝึกสอนก่อนส่งผู้ชนะไปแข่งขันต่อในระดับภาค
     
01   02
     
ผอ วิมาลา รักพรม กล่าวเปิดการแข่งขันทักษะกลไก
นางสาวละออ ทบวงษ์ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน
     
     
03   04
     
นักกีฬาแต่ละอำเภอร่วมเข้าแข่งขัน
 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเสริมทักษะ
     
     
05   06
     
ลงทะเบียนนักกีฬา
ปาเป้าพื้น
     
05   06
     
ปาเป้าผนัง
ย้ายบอลลงตะกร้า
     
05   06
     
เตะบอลผ่านเสา
กลิ้งบอลชนพิน(แบบนอน)
     
05   06
     
กลิ้งบอลชนพิน(แบบนอน)
ย้ายบอลใส่ตะกร้า
     
05   06
     
เตะบอลผ่านเสา
ย้ายบอลใส่ตะกร้า
     
05   06
     
กลิ้งบอลชนพิน(แบบนอน)
กลิ้งบอลชนพิน(แบบนอน)
     
     
01   02
     
ปาเป้าผนัง
ปาเป้าพื้น
     
     
03   04
     
เตะบอลผ่านเสา
 
ย้ายบอลใส่ตะกร้า
     
     
05   06
     
ปาเป้าผนัง
เดะบอลชนพิน
     
05   06
     
กลิ้งบอลผ่านเสา
กลิ้งบอลชนพิน
     
05   06
     
บอดี้โบว์ลิ่ง
เดินลูกไก่
     
05   06
     
เดินลูกไก่
เดินลูกไก่
     
05   06
     
เตะบอลชนพิน
กลิ้งบอลชนพิน
     
05   06
     
กลิ้งบอลชนพิน
กลิ้งบอลผ่านเสา
     
     
     
     
     
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie