555

11111111


วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมผู้ปกครอง โดยนางวิมาลา รักพรม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ชี้แจงแนวปฏิบัติ และข้อตกลงในการรับบริการจากศูนย์ฯ และแยกกลุ่มตามห้องเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองและครูได้แลกเปลี่ยนความคิดและร่วมหาแนวทางในการพัฒนาเด็กร่วมกัน โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ มามอบสิ่งของสนับสนุนเด็กพิการ
     
01   02
     
ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง
     
     
03   04
     
ประชุมผู้ปกครอง
 
ประชุมผู้ปกครอง
     
     
05   06
     
ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง
     
05   06
     
ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง์
     
05   06
     
ของแจกจาก อบจ.ชัยภูมิ
ของแจกจาก อบจ.ชัยภูมิ
     
05   06
     
ของแจกจาก อบจ.ชัยภูมิ์
แยกกลุ่มตามห้องเรียน
     
05   06
     
แยกกลุ่มตามห้องเรียน
แยกกลุ่มตามห้องเรียน
     
05   06
     
แยกกลุ่มตามห้องเรียน
แยกกลุ่มตามห้องเรียน
     
     
     
     
     
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie