555

11111111


11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหาร
     
01   02
     
ทำบุญวันสงกรานต์
ผู้อำนวยการวิมาลา รักพรม บุคลากร และนักเรียน ร่วมทำบุญวันสงกรานต์
     
     
03   04
     
ผู้อำนวยการวิมาลา รักพรม บุคลากร และนักเรียน ร่วมทำบุญวันสงกรานต์
 
ถวายสังฆทาน
     
     
05   06
     
รับพร
พระสงฆ์รดน้ำมนต์ให้พร
     
05   06
     
พระสงฆ์รดน้ำมนต์ให้พร
สรงน้ำพระวันสงกรานต์
     
05   06
     
รดน้ำศาลเจ้าพ่อองค์ดำและขุนปรปะสิทธิ์
รดน้ำขอพรจากผู้บริหาร
     
05    
     
ถ่ายภาพร่วมกัน
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie