555

11111111


04 เมษายน 2560 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
ได้จัดกิจกรรมวิชาการพัฒนาผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนในศูนย์ฯ ได้ร่วมสนุก โดยมี ดร.ดวงชนก ลันดา
รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี
     
01   02
     
กิจกรรมวิชาการพัฒนาผู้เรียน
นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม
     
     
03   04
     
ดร.ดวงชนก ลันดา ประธานในพิธีเปิด
 
นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม
     
     
05   06
     
นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม
ฐานที่ 1 กิจกรรมนันทนาการ
     
05   06
     
ฐานที่ 2 กิจกรรมทักษะกลไก (โยนบอล)
ฐานที่ 2 กิจกรรมทักษะกลไก (กลิ้งบอล)
05   06
     
ฐานที่ 2 กิจกรรมทักษะกลไก (บอดี้โบว์ริ่ง)
ฐานที่ 3 กิจกรรมศิลปะ
05   06
     
ฐานที่ 4 กิจกรรมกายภาพบำบัด
ร่วมทานอาหาร
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie