555

11111111


๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ
ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๙ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการและคณะบุคลากรของศูนย์ฯ โดยพาเด็กนักเรียนที่ศูนย์ฯ ไปลอยกระทงที่สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า
     
01   02
     
กิจกรรมลอยกระทง
ผู้อำนวยการและเด็กๆ ร่วมลอยกระทง
     
     
03   04
     
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมลอยกระทง
 
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมลอยกระทง
     
     
05   06
     
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมลอยกระทง
รองผู้อำนวยการนำเด็กๆลอยกระทง
     
05   06
     
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมลอยกระทง
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมลอยกระทง
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie