555

11111111


๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร เป็นผู้แทนส่วนพระองค์ มอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มจังหวัดชัยภูมิ ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๑๘๖ ปีเจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
     
01   02
     
คณะครูรับลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
ถ่ายภาพร่วมกัน
     
     
03   04
     
ลงทะเบียนและติดโบว์
 
ลงทะเบียนและติดโบว์
     
     
05   06
     
รับผู้พิการจากรถเข้าร่วมงาน
ต้อนรับด้วยความอบอุ่น
     
05   06
     
นายมีเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นตัวแทนส่วนพระองค์ในการมอบทุน
เปิดกรวยและจุดธูปเทียนแพร
     
05   06
     
นางสาวดวงชนก ลันดา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน
พิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม
     
05   06
     
พิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม
กล่าวคำพระราชดำรัส
     
05   06
     
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมเยียนผู้พิการและให้กำลังใจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมเยียนผู้พิการและให้กำลังใจ
     
05   06
     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติมให้กับผู้พิการ
ถ่ายรูปร่วมกัน
     
     
     
     
     
     
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie