555

11111111


ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ นำโดยนางวิมาลา รักพรม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และบุคลากรได้ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโนนดินแดง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
     
01   02
     
ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเปิดงาน
ถ่ายภาพร่วมกัน
     
     
03   04
     
การให้บริการของศูนย์ฯ
 
ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมฟังคำกล่าวเปิดงาน
     
     
05   06
     
การให้บริการของศูนย์ฯ
การให้บริการของศูนย์ฯ์
     
05   06
     
การให้บริการของศูนย์ฯ
การให้บริการของศูนย์ฯ์
     
05   06
     
การให้บริการของศูนย์ฯ
การให้บริการของศูนย์ฯ
     
05   06
     
การให้บริการของศูนย์ฯ์
การให้บริการของศูนย์ฯ
     
05   06
     
การให้บริการของศูนย์ฯ
ผอ. ให้คำปรึกษาเรื่องการให้บริการของศูนย์ฯ กับผู้ปกครอง
     
     
     
     
     
     
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie