555

11111111


การคัดเลือกผลงานทางวิชาการ best practice โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้คัดเลือกผลงานโดยกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเข้มข้น ได้ผลงาน 4 ด้านที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ดีที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการเรียนรวม ด้านการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ด้านวิจัย และด้านสื่อนวัตกรรม เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิไปแข่งขันต่อในระดับต่อไป
     
01   02
     
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
นางวิมาลา รักพรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน
     
     
03   04
     
ต้อนรับประธานพิธีเปิดงานการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
 
คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเรียนรวม เข้านำเสนอผลงาน
     
     
05   06
     
จัดเตรียมผลงาน
กรรมการจัดเตรียมแบบประเมินผลงาน
     
05   06
     
คณะกรรมการการตัดสินผลการประกวด
ประธานการประเมินผลงาน
     
05   06
     
คณะครูจัดเตรียมผลงาน
คณะครูจัดเตรียมผลงาน
     
05   06
     
คณะครูจัดเตรียมผลงาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมผลงานแต่ละโรงเรียน
     
05   06
     
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมผลงานแต่ละโรงเรียน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมผลงานแต่ละโรงเรียน
     
05   06
     
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมผลงานแต่ละโรงเรียน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมผลงานแต่ละโรงเรียน
     
05   06
     
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมผลงานแต่ละโรงเรียน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมผลงานแต่ละโรงเรียน
     
     
05   06
     
ถ่ายรูปร่วมกับท่านรองผู้ว่าฯ
เริ่มการนำเสนอ กรรมการเริ่มให้คะแนนอย่างเป็นธรรม
     
     
05   06
     
เริ่มการนำเสนอ กรรมการเริ่มให้คะแนนอย่างเป็นธรรม
เริ่มการนำเสนอ กรรมการเริ่มให้คะแนนอย่างเป็นธรรม
     
     
05   06
     
ผลงานจากโรงเรียนต่างๆ
ผลงานจากโรงเรียนต่างๆ
     
     
05   06
     
นำเสนอผลงานแต่ละด้าน
นำเสนอผลงานแต่ละด้าน
     
     
05   06
     
นำเสนอผลงานแต่ละด้าน
นำเสนอผลงานแต่ละด้าน
     
     
05   05
     
ถ่ายภาพร่วมกัน
ถ่ายภาพร่วมกัน
     
     
     
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie