555

11111111


9 มิถุนายน 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีไหว้ครู เนื่องจากพิธีไหว้ครูเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทย เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีมีต่อครู ตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคมให้กับเด็กพิการ
     
01   02
     
พิธีไหว้ครู 9 มิถุนายน 2559
ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมพิธี
     
     
03   04
     
รับฟังนโยบายต่างๆของศูนย์ฯ
 
นักเรียนร่วมพิธี
     
     
05   06
     
ตัวแทนนักเรียนกล่าวบูชาครู
ตัวแทนนักเรียนกล่าวบูชาครู
     
05   06
     
ตัวแทนนักเรียนกล่าวบูชาครู
นักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู
     
05   06
     
นักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู
นักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู
     
05   06
     
นักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู
นักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู
     
05   06
     
นักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู
นักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู
     
05   06
     
นักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู
นักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู
     
05   06
     
นักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู
นักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู
     
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie