555

11111111


ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
     
01   02
     
ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้ารับฟังนโยบายศูนย์ฯ
เข้าแถวเคารพธงชาติ จัดกิจกรรมตามปกติ
     
     
03   04
     
เข้าแถวเคารพธงชาติ จัดกิจกรรมตามปกติ
 
เข้าแถวเคารพธงชาติ จัดกิจกรรมตามปกติ
     
     
05   06
     
เข้าแถวเคารพธงชาติ จัดกิจกรรมตามปกติ
ผู้อำนวยการพบผู้ปกครอง
05   06
     
ผู้ปกครองรับฟังนโยาบยของศูนย์ฯ
ถามปัญหา และข้อสงสัย ก่อนแยกตามห้องเรียนเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
05   06
     
ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็น
ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็น
     
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie