555

11111111


ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่1/2559 โดยมีท่านชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภูมิศรัทธา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
     
01   02
     
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายชูศักดิ์ ตรีสาร เป็นประธานเปิดประชุม
รับผังการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับคนพิการของหน่วยงานต่างๆ
     
     
03   04
     
รอง ผอ.ศูนย์ฯ ชัยภูมิ นำเสนอการให้บริการแก่ผู้พิการ
 
คณะกรรมการรับผังการให้บริการของศูนย์ฯ
     
     
05   06
     
หน่วยงานต่างๆ นำเสนอผลการให้บริการ
ผู้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ นำเสนอผลงานด้วยรูปภาพ
     
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie