555

11111111


ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด conference "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู " " คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน " วันที่ 13 พ.ค.2559 ณ โรงแรมสยามริเวอร์ ชัยภูมิ
     
01   02
     
นายกรัฐมนตรีเปิดประชุมทางไกลวีดีโอ conference
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุม
     
     
03   04
     
ผู้อำนวยการให้ความสำคัญในการประชุม นายกพบเพื่อนครู
 
ผู้อำนวยการ และครูในจังหวัดชัยภูมิ พร้อมกัน ณ ห้องประชุม
     
     
05   06
     
บรรยากาศการประชุม นายกพบเพื่อนครู
โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนใจและให้ความสำคัญ
     
     
05   06
     
บรรยากาศทั่วไป
บรรยากาศทั่วไป
     
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie