555

11111111


19 พฤษภาคม 2559 นำนักเรียนร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันวิสาขบูชา เวียนเทียนและถวายสังฆทาน เพื่อบำเพ็ญกุศลระลึกถึงพระพุทธเจ้า ซึ่งมีเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการคือ วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ... พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ... และพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน
     
01   02
     
ถ่่ายรูปรวมก่อนไปวันหนองสังข์
สวดมนต์ไหว้พระตามปกติ
     
     
03   04
     
รับฟังความสำคัญของวันวิสาขบูชา
 
ครู นักเรียน และผู้ปกครอง นุ่งชุดขาวห่มขาว
     
     
05   06
     
เวียนเทียนก่อนเข้ารับฟังธรรม
รวมภาพประทับใจ
     
     
05   06
     
นำขบวนเวียนเทียนโดยท่านรองผู้อำนวยการและหัวหน้างานบุคคล
ไหว้พระ สวดมนต์
     
     
05   06
     
รับฟังธรรม
ถวายสังฆทาน สาธุ...
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie