555

11111111


เมื่อวันที่ 11พฤษภาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานประเพณีบุญเดือน 6 เดินขบวนรอบจังหวัด ถวายเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ ถึงศาลเจ้าพ่อพญาแล หนองปลาเฒ่า ด้วยใจศรัทธา
     
01   02
     
เตรียมพร้อมสาวงาม
บรรยากาศขบวนของศูนย์ฯ
     
     
03   04
     
บรรยากาศขบวนของศูนย์ฯ
 
บรรยากาศขบวนของศูนย์ฯ
     
     
05   06
     
บรรยากาศขบวนของศูนย์ฯ
บรรยากาศขบวนของศูนย์ฯ
     
     
05   06
     
บรรยากาศขบวนของศูนย์ฯ
บรรยากาศขบวนของศูนย์ฯ
     
     
05   06
     
บรรยากาศขบวนของศูนย์ฯ
บรรยากาศขบวนของศูนย์ฯ
     
     
05   06
     
บรรยากาศขบวนของศูนย์ฯ
บรรยากาศขบวนของศูนย์ฯ
     
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie