555

11111111


วันที่่ 10 เมษายน 2558 สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ ปีใหม่ไทย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ รดน้ำขอพร ผอ.วิมาลา รักพรม และรองผอ.ดวงชนก ลันดา
     
01   02
     
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ถ่ายรูปร่วมกัน
บรรยากาศงานสงกรานต์ศูนย์ฯ
     
     
03   04
     
บรรยากาศงานสงกรานต์ศูนย์ฯ
 
บรรยากาศงานสงกรานต์ศูนย์ฯ
     
     
05   06
     
บรรยากาศงานสงกรานต์ศูนย์ฯ
บรรยากาศงานสงกรานต์ศูนย์ฯ
     
     
05   06
     
บรรยากาศงานสงกรานต์ศูนย์ฯ
บรรยากาศงานสงกรานต์ศูนย์ฯ
     
     
05   06
     
บรรยากาศงานสงกรานต์ศูนย์ฯ
สรงน้ำพระประจำศูนย์ฯ
     
     
05   06
     
สรงน้ำพระประจำศูนย์ฯ
สรงน้ำพระประจำศูนย์ฯ
     
     
05   06
     
สรงน้ำพระประจำศูนย์ฯ
สรงน้ำพระประจำศูนย์ฯ
     
     
05   06
     
สรงน้ำพระประจำศูนย์ฯ
สรงน้ำพระประจำศูนย์ฯ
     
05   06
     
สรงน้ำพระประจำศูนย์ฯ
สรงน้ำพระประจำศูนย์ฯ
     
     
05   0506
     
บรรยากาศงานสงกรานต์ศูนย์ฯ
บรรยากาศงานสงกรานต์ศูนย์ฯ
     
     
05   0506
     
บรรยากาศงานสงกรานต์ศูนย์ฯ
ไหว้ศาลประจำศูนย์ฯ
     
     
05   0506
     
ไหว้ศาลประจำศูนย์ฯ

บุคลากรศูนย์ฯ ร่วมรดน้ำดำหัว ผอ.และรองผอ.

     
     
05   0506
     
บุคลากรศูนย์ฯ ร่วมรดน้ำดำหัว ผอ.และรองผอ.
สรงน้ำพระ
     
     
05   0506
     
บุคลากรศูนย์ฯ ร่วมรดน้ำดำหัว ผอ.และรองผอ.
บุคลากรศูนย์ฯ ร่วมรดน้ำดำหัว ผอ.และรองผอ.
     
     
05   0506
     
บุคลากรศูนย์ฯ ร่วมรดน้ำดำหัว ผอ.และรองผอ.
บุคลากรศูนย์ฯ ร่วมรดน้ำดำหัว ผอ.และรองผอ.
     
     
05   0506
     
บุคลากรศูนย์ฯ ร่วมรดน้ำดำหัว ผอ.และรองผอ.
รื่นเริง บรรเทิงงานสงกรานต์
     
     
1   1
     
รื่นเริง บรรเทิงงานสงกรานต์
รื่นเริง บรรเทิงงานสงกรานต์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie