555

11111111


วันที่่ 9 เมษายน 2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการสถานศึกษา สืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์
     
01   02
     
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ถ่ายรูปร่วมกัน
มอบกระเช้าให้คณะกรรมการสถานศึกษา
     
     
03   04
     
ผอ.วิมาลา รักพรม รดน้ำขอพร และอวยพรให้สุขภาพแข็งแรง
 
ผอ.วิมาลา รักพรม รดน้ำขอพร และอวยพรให้สุขภาพแข็งแรง
     
     
05   06
     
ผอ.วิมาลา รักพรม รดน้ำขอพร และอวยพรให้สุขภาพแข็งแรง
ผอ.วิมาลา รักพรม รดน้ำขอพร และอวยพรให้สุขภาพแข็งแรง
     
     
05   06
     
บุคลากรรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากรรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา
     
     
05   06
     
บุคลากรรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากรรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา
     
     
05   06
     
บุคลากรรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากรรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา
     
     
05   06
     
บุคลากรรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากรรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา
     
     
05   06
     
บุคลากรรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากรรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา
     
05   06
     
บุคลากรรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากรรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา
     
     
05   06
     
บุคลากรรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากรรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา
     
     
05   06
     
บุคลากรรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากรรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา
     
     
05   06
     
บุคลากรรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา
รับพรจากคณะกรมการสถานศึกษา
     
     
05   06
     
รับพรจากคณะกรมการสถานศึกษา
รับพรจากคณะกรมการสถานศึกษา
     
     
05   06
     
รับพรจากคณะกรมการสถานศึกษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เข้าขอพรคุณพ่อ - คุณแม่ ของ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

     
     
05   06
     
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เข้าขอพรคุณพ่อ - คุณแม่ ของ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เข้าขอพรคุณพ่อ - คุณแม่ ของ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
     
     
05   06
     
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เข้าขอพรคุณพ่อ - คุณแม่ ของ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผอ.วิมาลา รักพรม และบุคลากรศูนย์ฯ เข้าขอพรคุณพ่อ - คุณแม่ ของ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
     
     
1   2
     
มอบกระเช้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie