555

11111111


วันที่่ 3 เมษายน 2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมประชุมสัมนาเตรียมการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการติดตามเครือข่ายประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
     
03   04
     
ประชุมกลุ่มตามประเด็นติดตาม
 
นำเสนอผลการวิเคราะห์และประเด็นพิจารณา
     
     
05   06
     
นำเสนอผลการวิเคราะห์และประเด็นพิจารณา
ฟังแนวปฏิบัติร่วมกัน
     
     
05   06
     
ฟังแนวปฏิบัติร่วมกัน
ฟังแนวปฏิบัติร่วมกัน
     
     
05   06
     
ฟังแนวปฏิบัติร่วมกัน
ฟังแนวปฏิบัติร่วมกัน
     
     
05   06
     
ฟังแนวปฏิบัติร่วมกัน
ฟังแนวปฏิบัติร่วมกัน
     
     
05   06
     
ผอ.วิมาลา รักพรม ให้แนวทางในการดำเนินงานตามประเด็น
ผอ.วิมาลา รักพรม ให้แนวทางในการดำเนินงานตามประเด็น
     
     
05   06
     
รับของที่ระลึก
ถ่ายรูปร่วมกัน
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie