555

11111111


2560/07/25 แข่งขันทักษะกลไก ปีการศึกษา 2560

2560/05/22 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

2560/05/22 วันวิสาขบูชา

2560/04/11 สวัสดีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ 2560

2560/04/06 พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกพระมหาจักรีบรมราชวงศ์

2560/04/04 กิจกรรมทางวิชาการพัฒนาผู้เรียน ปี 2560

2559/11/14 กิจกรรมลอยกระทง ปีการศึกษา 2559

2559/10/27 พิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2559

2559/07/27 ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่อำเภดภูเขียว

2559/07/15 กิจกรรมเข้าพรรษา

2559/07/13 การคัดเลือกผลงานทางวิชาการ best practice

2559/07/07 การแข่งขันทักษะกลไกสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

2559/06/09 พิธีไหว้ครู

2559/06/09 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

2559/06/09 พิธีมอบรถเข็นเด็กพิการ

2559/05/19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันวิสาขบูชา

2559/05/18 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่1/2559

2559/05/13 ประชุมวีดีโอ conference "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู " " คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน" 

2559/05/11 ร่วมขบวนแห่งานบุญเดือนหก

2558/04/10 สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ ปีใหม่ไทย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

2558/04/9 รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการสถานศึกษา สืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์

2558/04/6 งานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

2558/04/3 ร่วมประชุมสัมนาเตรียมการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการติดตามเครือข่ายประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

2558/04/02 ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา

2558/03/18 ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม และสุขสันต์วันเกิดท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ

2558/03/17 คณะนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสด

2558/03/06 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie