>>> 04/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ new

>>> 02/01/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

>>> 17/12/2561 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

>>> 23/11/2561 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS เดือนตุลาคม 2561

>>> 21/11/2561 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

>>> 9/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561

>>> 9/11/2561 ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

>>> 31/10/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

>>> 26/10/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ

>>> 26/10/2561 เลขที่สอบ และห้องสอบข้อเขียน ณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา

>>> 26/10/2561 เลขที่สอบ และห้องสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

>>> 11/10/2561 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS เดือนกันยายน

>>> 10/10/2561 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง

>>> 14/09/2561 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS เดือนสิงหาคม

>>> 06/08/2561 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS เดือนกรกฎาคม

>>> 12/07/2561 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 22/06/2561 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 18/05/2561 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 18/04/2561 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 18/03/2561 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 09/03/2561ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 ตำแหน่ง คนครัว 1 ตำแหน่ง และ ภารโรง 1 ตำแหน่ง

>>> 10/02/2561 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 25/01/2561รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 15/12/2560 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 15/11/2560 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 15/10/2560 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 15/09/2560 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 12/08/2560 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 13/07/2560 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 10/06/2560 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 10/05/2560 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS