555

11111111

1
นางวิมาลา รักพรม
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดชัยภูมิ

facebook

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
ประจำอำเภอcupon

specialareeoffce

 menu1


menu2


menu3
111   ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กพิการnew
111   แข่งขันทักษะกลไก
111   ประชุมผู้ปกครอง
   
     Web Counter
จำนวนผู้เข้าชม

กระทรวงและหน่วยงานอื่น

จังหวัด

สถาบันการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์

หน่วยงานภายในจังหวัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie